Czym jest transport morski?

Transport to przemieszczanie ładunków/ ludzi w przestrzeni. Towarzyszy ludzkości od samych początków powstania cywilizacji.

Istnieje kilka rodzajów transportów, między innymi: transport powietrzny, samochodowy, kolejowy, czy właśnie transport morski. Transport powiązany jest z gospodarką. Transport spełnia kilka funkcji.

 • funkcja pierwotna, a w tym: funkcja przewozowa i funkcja przeładunkowa;
 • funkcja wtórna, a w tym: funkcja zabezpieczenia dróg i funkcja ochronna.

Aby transport morski spełniał swoje zamierzone funkcje i działał skutecznie i zgodnie z przeznaczeniem, transport musi być wsparty logistyką, spedycją.

 

Transport morski to jeden z rodzajów transportów. Charakteryzuje się przede wszystkim tym, że istnieje możliwość przewożenia towarów wielkich gabarytów. Umożliwia wymianę zarówno wewnątrzpaństwową, jak i międzynarodową. Warunkiem jakim jest, aby skorzystać z tego rodzaju transportu, to konieczność dostępu do wody.

Mówiąc o transporcie wodnym, możemy spotkać się z określeniem jego jako żeglugi. Żegluga może odbywać się przez wody morskie, bądź śródlądowe. Żegluga może również być przybrzeżna.

transport morski

Transport morski połączony jest bardzo często z celami zarobkowymi.Opiera się często na eksporcie i imporcie towarów, lub przemieszczaniu się ludności. Odgrywa ogromną rolę w funkcjonowaniu gospodarczym państw wyspiarskich.

   

Do transportu morskiego, używa się wielu wyspecjalizowanych statków, takich jak:

 • masowce;
 • drobnicowce;
 • kontenerowce;
 • tankowce;
 • chemikaliowce;
 • i inne.

Transport morski - wady i zalety

Jak każdy rodzaj transportu, tak i transport morski ma swoje wady i zalety. Poniżej przedstawione zostały one w wersji wypunktowania.

Do zalet zaliczamy przede wszystkim:

 • jest relatywnie tani sposób transportu;
 • posiada możliwość dalekiego zasięgu;
 • charakteryzuje się dużą ładowalnością;
 • transportowany może być praktycznie każdy rodzaj towarów (nie ma przeciwwskazań co do rodzaju produktów).

Wymieniając natomiast wady transportu morskiego, nie powinno się zapomnieć, o tym że:

 • transport morski jest powolny;
 • katastrofy tankowców negatywnie wpływają na środowisko (zanieczyszczają wody);
 • możliwość korzystania z tego rodzaju transportu, tylko w obszarach nadbrzeżnych;
 • istnieje konieczność przeładunków towarów transportowanych;
 • niezbędne jest korzystanie z portów, a sama ich budowa jest bardzo kosztowna;
 • transportowany towar jest narażony na wilgoć, trzeba zatem odpowiednio zabezpieczać towary, chociażby takie jak na przykład: meble wykonane z litego drewna.