nawadnianie, hydroponika

Przemysłowa uprawa niektórych typów roślin, zwłaszcza tych gatunków, których nie spotyka się w naturalnych warunkach na danej szerokości geograficznej, wymaga stosowania specjalnych środków. Jedną z metod uprawy takich roślin jest hydroponika, czyli uprawa bezglebowa, na specjalnie przygotowanych pożywkach wodnych, dostarczających roślinom składników niezbędnych do ich wzrostu, kwitnienia lub ewentualnie do ich owocowania. Hydroponika to rozpowszechniony sposób uprawy roślin na skalę przemysłową, zwłaszcza w krajach wysoce rozwiniętych, które nie mają problemu z dostępem do dużych ilości energii, elementu niezbędnego do uprawy roślin w warunkach sztucznych, w namiotach foliowych lub szklarniach. Co ciekawe, hydroponika to obecnie również jeden z popularnych sposobów uprawy roślin zielonych w warunkach domowych.

Największe zalety upraw hydroponicznych to przede wszystkim możliwość uprawy praktycznie każdego gatunku roślin w dowolnej szerokości geograficznej, pod warunkiem dostarczenia takiej roślinie substancji niezbędnych do jej wzrostu, zapewnienie jej odpowiedniej ilości światłą (wykorzystuje się do tego oświetlenie sztuczne) oraz ciepła. Uprawy hydroponiczne pozwalają na dokładne monitorowanie procesu wzrostu rośliny i sterowanie okresem jej kwitnienia lub owocowania. Dzięki temu możemy niejako zaprogramować moment, w którym dany gatunek roślin zacznie kwitnąć lub owocować, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia opłacalności wielu upraw. Poza tym uprawy hydroponiczne to duża oszczędność wody, brak zanieczyszczenia roślin metalami i innymi szkodliwymi substancjami znajdującymi się w glebie, brak konieczności prowadzenia prac typowo ogrodniczych tj. plewienie, wymiana ziemi, napowietrzanie gleby i wielu innych.