Rurociągi przenoszące substancje gazowe muszą być bardzo dobrze zabezpieczone. Znakomita większość gazów ma bowiem charakterystykę wybuchową, jeśli doszłoby do ich ekspozycji na wysoką temperaturę bądź źródło ognia. Rozerwanie rur z powodu zbyt wysokiego ciśnienia lub/i temperatury wewnątrz mogłoby doprowadzić do bardzo niebezpieczne sytuacji. Sprawdzamy jak instalacje są chronione przez takimi sytuacjami.

Czujniki zabezpieczające

czujniki temperatury gazówCzynnik znajdujący się wewnątrz rur musi być stale monitorowany pod różnymi kątami. Najważniejsze jest oczywiście jego ciśnienie, dlatego często w kilku miejscach mamy urządzenia, które ten parametr monitorują i przekazują obsłudze. Ich montaż jest prosty, wystarczy tylko nawiercić i nagwintować odpowiedni otwór, po czym wkręcić w to miejsce czujnik ciśnienia gazu. Jednakże nie tylko sam wzrost ciśnienia może być niebezpieczny, ale także nadmierna temperatura. Niektóre gazy, takie jak choćby acetylen, pod wpływem odpowiednio dużego ciepła są w stanie zapalić się, nawet bez obecności tlenu. Dlatego czujniki temperatury gazów są również rzeczą niezmiernie ważną i powinny być instaloawane w każdym rurociągu, gdzie przepływają gazy wyjątkowo niebezpieczne, takie jak choćby wspomniany wcześniej acetylen, ale nie tylko.

Zawory bezpieczeństwa

Oczywiście same czujniki w rurach nie zapewnią dobrego zabezpieczenia, jeśli nie będą się tam też znajdowały elementy wykonawcze. Mowa o specjalnych zaworach, które będą otwierane elektronicznie oraz automatycznie. Pierwsze z nich sterowane są komputerowo, za pomocą danych z czujników ciśnienia oraz temperatury. To jednak nie wszystko, ponieważ system zawsze może ulec uszkodzeniu. By nie doszło do niebezpiecznej sytuacji, stosuje się również zawory, które mają za zadanie uruchomić się automatycznie. W ich wnętrzu jest element woskowy lub sprężyna, które reagują odpowiednio na nadmierną temperaturę lub ciśnienie. W ten sposób możliwe jest upuszczenie nadmiaru ciśnienia, gdyby elektronika zawiodła. Jak mogliśmy się przekonać, praca z rurociągami niebezpiecznych gazów nie należy do najłatwiejszych. Rury muszą posiadać rozmaite zabezpieczenia, takie jak czujniki temperatury gazów oraz ich ciśnienia, a także specjalne zawory, które nie dopuszczą do nadmiernego wzrostu istotnych parametrów i w konsekwencji rozerwania rur. Mogłoby to mieć katastrofalne skutki, włącznie z trudnym do opanowania pożarem, a także spowodowaniem obrażeń u pracowników obsługujących taki rurociąg. Dlatego też poprawna praca wszystkich tych urządzeń musi być regularnie weryfikowana. Warto dowiedzieć się więcej tutaj https://www.czaki.pl/kategoria-produktu/czujniki-temperatury/czujniki-temperatury-gazow/.