Stały dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych to nieodzowny elementem strategii biznesowej wielu współczesnych przedsiębiorstw. Możliwość korzystania z systemów poprawiających jakość funkcjonowania firmy, wpływających na poprawę wewnętrznej komunikacji, automatyzację wielu procesów, a także na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych przez firmę informacji to okazja do zyskania przewagi konkurencyjnej, zwiększenia sprawności działania firmy, w tym optymalizacji kosztów związanych z obsługą wielu procesów. Doradztwo IT jest w tym względzie niezastąpione. Dzięki profesjonalnemu doradztwu, firma może dotrzeć do takich rozwiązań, które będą dla niej najbardziej optymalne.

Z usług doradztwa IT warto korzystać zawsze wtedy, gdy firma poszukuje nowoczesnych rozwiązań, które usprawnią jej działanie lub pomogą w zoptymalizowaniu wykorzystania narzędzi informatycznych już przez nią stosowanych. Doradztwo IT jest przydatne także wówczas, gdy firma chce sprawdzić, jaki poziom ochrony danych zapewniają dotychczas stosowane przez nią narzędzia informatyczne lub gdy poszukuje w tym obszarze narzędzi zdecydowanie bardziej zaawansowanych, a przez to skutecznych. Doradztwo IT to jednak przede wszystkim pomoc w wyborze odpowiedniej dla danej firmy strategii informatycznej. Odpowiedniej, czyli dostosowanej do jej potrzeb, specyfiki rynku, na którym działa, a także dalszych perspektyw jej rozwoju. Firmy świadczące usługi doradcze IT doskonale orientują się w specyfice systemów informatycznych, mogą zatem pomóc w wyborze takiego systemu, który będzie najlepszym rozwiązaniem w przypadku konkretnej firmy. Taka pomoc obejmuje nie tylko kwestię wyboru odpowiedniego oprogramowania, ale także pomoc w znalezieniu firmy, która zajmie się jego wdrożeniem oraz dokonanie wstępnej oceny rozwiązań informatycznych dotychczas stosowanych przez daną firmę.

Skorzystanie z usług doradztwa IT to także jeden ze sposobów na określenie perspektywicznych obszarów dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i wskazanie narzędzi, które mogą wesprzeć ten rozwój. Dzięki skorzystaniu z takich usług firma wie, jaka inwestycja w narzędzia informatyczne (oprogramowanie) może przynieść jej realne korzyści i przyczynić się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa jako całości. Zlecenie wykonania ekspertyzy firmie zewnętrznej to także skuteczny sposób na uniknięcie kosztownej wpadki z wyborem oprogramowania niedopasowanego do specyficznych potrzeb danej firmy czy inwestycji w oprogramowanie już nieaktualne lub nie dające perspektyw dalszego rozwoju.